Kijk hier voor podcasts (hoe hip!), video clips (hoe old school!), boekensuggesties (bestaat dat nog?), eigen hersenspinsels over onderwerpen (jaja), een overzichtje met mensen met wie ik graag samenwerk of naar doorverwijs en (huiswerk)oefeningen…

Inspiratie 1Samenwerking

Inspiratie 2Podcasts

Inspiratie 3 Blogs
Inspiratie 4YouTube videos Inspiratie 5Boeken Inspiratie 6Oefeningen